Menu

Prague European Summit 2017

18. 09. 2017

Pro třetí ročník mezinárodní konference Prague European Summit 2017, který se uskutečnil pod patronátem ministra zahraniční Lubomíra Zaorálka, vyrobila Preciosa křišťálovou trofej, dle návrhu designérky Kate Lopatko. Tato mladá umělkyně osobitým a čistým designem křišťálové trofeje Vision for Europe znázornila ekonomický růst Evropy.

Jediný vyrobený exponát věnoval organizátor summitu Timothymu Gartonu Ashovi, britskému historikovi, publicistovi, profesorovi evropských studií na Oxfordské univerzitě.

Vision for Europe je ocenění, které se každoročně uděluje významným osobnostem, které v průběhu svého života věnovaly značné úsilí vytváření a rozvoji evropských ideálů jako je posílení mírové spolupráce mezi evropskými národy, rozvoj spravedlivého institucionálního uspořádání evropské integrace, zpřístupnění evropské integrace evropské veřejnosti a překonání předsudků a nesprávných představ o integračním procesu.

Ceremoniál předávání ceny je součástí každého ročníku Prague European Summit a je doprovázen projevem „Vize pro Evropu“, kterou pronáší čerstvý držitel ocenění.