Menu

Preciosa již po druhé připravila trofeje pro OSA

30. 06. 2018

Preciosa připravila křišťálové trofeje pro slavnostní předávání Výročních cen OSA, které proběhlo v červnu v Divadle ABC. Ochranný svaz autorský ocenil již potřinácté hudební skladatele, textaře a nakladatele, kteří v poslechovosti vynikají nad svými kolegy.

„Zakládáme si na tom, že Výroční ceny OSA jsou jako jediné v České republice udělovány na základě zasílaných statistik. Věrně tak odrážejí to, jakou hudbu si kupujeme, posloucháme v rádiu nebo na jaké koncerty chodíme nejvíce,” říká předseda představenstva OSA Roman Strejček.

Výroční ceny OSA spojují umělce napříč hudebními žánry a jsou udělovány v 15 kategoriích. Richard Krajčo byl oceněn jako Nejúspěšnější skladatel populární hudby, Nejúspěšnější textař a jako frontman skupiny Kryštof, která získala ocenění Nejúspěšnější koncert roku.

Nejúspěšnějším skladatelem vážné hudby se stal Jan Zástěra, který získal i cenu Vážná skladba roku, kterou byla v roce 2017 Korunovace českých králů. Populární skladbou roku se stala, stejně jako v loňském roce, Pohoda, jejímiž autory jsou Tomáš Krulich (hudba) a Milan Špalek (text).

Nejúspěšnějšími autory v zahraničí se stali skladatelka Sylvie Bodorová v oblasti vážné hudby a Zdeněk Gurský v oblasti populární hudby. Jako Nejúspěšnější nakladatel loňského roku byl oceněn Universal Music Publishing.

Křišťálovou trofej Preciosa připravovala již podruhé. Letošní rok dle grafického návrhu českého bubeníka a zpěváka skupiny Tata Bojs Milana Caise. Kromě hudby je Milan Cais známým sochařem a výtvarníkem, který tvoří pod uměleckým jménem p3D-01. Jeho instalace byly například vystaveny v českém pavilonu na světové výstavě v japonské prefektuře Aiči.

Ve spolupráci s autorem celá realizace trofeje trvala cca 5 měsíců.

Foto: Petr Klapper

 

13. VÝROČNÍ CENY OSA – VÝSLEDKY:

Populární skladba roku – Pohoda, autoři: Milan Špalek, Tomáš Krulich

Vážná skladba roku – Korunovace českých králů, autor: Jan Zástěra

Nejúspěšnější skladatel populární hudby – Richard Krajčo

Nejúspěšnější textař – Richard Krajčo

Nejúspěšnější skladatel vážné hudby – Jan Zástěra

Nejúspěšnější nakladatel – Universal Music Publishing, s. r. o.

Nejúspěšnější mladý autor populární hudby – Sebastian Navrátil

Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby – Jiří Najvar

Nejúspěšnější autor populární hudby v zahraničí – Zdeněk Gurský

Nejúspěšnější autorka vážné hudby v zahraničí – Sylvie Bodorová

Zlatá cena OSA – Karel Vágner

Zlatý fond OSA – Autor: Petr Skoumal

Zlatý fond OSA – Skladba: Rosa na kolejích – Wabi Daněk (hudba, text)

Cena za propagaci a šíření české hudby – Štefan Margita