Menu

Ochrana osobních dat

PRECIOSA BEAUTY, s.r.o. se plně řídí "Zásadami ochrany soukromí" platnými pro PRECIOSA, a.s. a její dceřiné společnosti. Tyto zásady můžete nalézt třeba zde: ochrana osobních dat,  jejich zdroj a aktualizovaná verze je na webu  www.preciosa.com.

Pro účely internetového marketingu firmy PRECIOSA BEAUTY, s. r. o. jsou tyto zásady v tomto textu dále konkretizovány. Hlavní web společnosti PRECIOSA BEAUTY, s. r. o. je umístěn na adrese www.preciosabeauty.com. V kódu tohoto webu i ostatních webů společnosti mohou být umístěny vložené kódy jiných společností, zejména Google Inc. (dále jen "Google"), a Facebook (Facebook Ireland Limited), dále jen Facebook.

Více informací o zpracování osobních údajů společností Google najdete zde: http://www.google.com/intl/cs/privacy/
Více informací o zpracování osobních údajů společností Facebook najdete zde: http://www.facebook.com/full_data_use_policy

PRECIOSA BEAUTY, s. r. o. používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google. Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce těchto stránek. Používáním webové prezentace souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

PRECIOSA BEAUTY, s. r. o. používá pro sběr dat vlastní formuláře, vytvořené a hostované na prostoru www.preciosabeauty.com . Tyto formuláře mohou být vkládány i do jiných webů, zejména facebook.com, prostřednictvím tzv. facebook apps.

Tato činnost PRECIOSA BEAUTY, s. r. o. je registrována u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, registrace je k nahlédnutí na adrese uoou.cz pod registračním číslem 00035705.

V každém formuláři je upozornění na způsob zpracování dat. Souhlas se zpracováním a uložením osobních údajů, které PRECIOSA BEAUTY, s. r. o. o respondentech těchto formulářů zpracovává a  ukládá, může respondent odvolat a tyto údaje přestanou být ukládány a zpracovány nejdéle do měsíce od oznámení, pokud tomu nebrání jiné platné zákony České republiky.

Informace získané pomocí vlastních formulářů jsou použity pouze pro vlastní reklamní a marketingovou činnost společnosti PRECIOSA BEAUTY, s. r. o. a nebudou předávány třetím stranám.